Isas valpkull med Thor

Tik valp
Tik valp med märkning på nacken!