Isas valpkull med Thor

Isa med kula på magen, vid dräktighetsdygn 57, söndag 2/...