Isas valpkull med Thor

Isa den 29/9!
Bild på Isas mage den 29/9!